Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΩΡΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού", για να δείτε δύο ωριαία διαγωνίσματα στις συντεταγμένες διανύσματος και το εσωτερικό γινόμενο καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις τους.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  1ου  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού", για να δείτε ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1ο κεφάλαιο των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων.

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΙΣ  ΡΙΖΕΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο  για να δείτε δύο ωριαία διαγωνίσματα  στις ρίζες καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις τους, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

Η  ΕΝΝΟΙΑ  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για την έννοια της παραγώγου, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Η έννοια της παραγώγου  (θεωρία και ασκήσεις)

Το παραπάνω φυλλάδιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων σημειώσεων των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΓΙΝΟΜΕΝΟ  ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διανύσματα", για να δείτε μια σειρά ασκήσεων για το εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.


Για περισσότερες ασκήσεις στα διανύσματα, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου, πατήστε ΕΔΩ.

Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε "Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Αλγεβρικές παραστάσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις αξιοσημείωτες ταυτότητες, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Γ΄ Γυμνασίου.


Ασκήσεις στις αξιοσημείωτες ταυτότητεςΓια περισσότερες ασκήσεις μαθηματικών Γ΄ Γυμνασίου, πατήστε ΕΔΩ.

Γεωμετρία Β΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΗ  ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ  ΤΟΥ  ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ  

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα γεωμετρίας", για να δείτε δύο ωριαία διαγωνίσματα στη γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις τους.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΣΤΟ  ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ  ΛΟΓΙΣΜΟ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε μία συλλογή ολοκληρωμένων σημειώσεων του Διαφορικού Λογισμού (μέχρι τις συνέπειες του Θ.Μ.Τ.). Περιέχεται αναλυτικά όλη η θεωρία και μια σειρά ασκήσεων.


Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΣΤΙΣ  ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού", για να δείτε δύο τεστ στον πολλαπλασιασμό αριθμού με διάνυσμα καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις τους.

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΣΤΙΣ  ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού", για να δείτε δύο τεστ στον πολλαπλασιασμό αριθμού με διάνυσμα καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις τους.