Γεωμετρία Β΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΣΤΟ  ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ  ΘΕΩΡΗΜΑ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα γεωμετρίας", για να δείτε δύο τεστ στο Πυθαγόρειο θεώρημα καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις τους.

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΣΤΙΣ  ΑΠΟΛΥΤΕΣ  ΤΙΜΕΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο  για να δείτε δύο ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες στις απόλυτες τιμές καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις τους, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τη συνέχεια της συνάρτησης, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Συνέχεια συνάρτησης  (θεωρία και ασκήσεις)

Το παραπάνω φυλλάδιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων σημειώσεων των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Άλγεβρα Β΄ Λυκείου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ  2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Ιδιότητες συναρτήσεων", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά επαναληπτικών ασκήσεων για τις συναρτήσεις, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου.


Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΟΡΙΟ  ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για το όριο συνάρτησης στο άπειρο, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Όριο στο άπειρο   (θεωρία και ασκήσεις)

Το παραπάνω φυλλάδιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων σημειώσεων των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΡΙΘΜΩΝ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο  ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Πραγματικοί αριθμοί", για να δείτε μια σειρά ασκήσεων για την απόλυτη τιμή των πραγματικών αριθμών, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.

Γεωμετρία Β΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα γεωμετρίας", για να δείτε δύο τεστ στην ομοιότητα τριγώνων καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις τους.

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΣΤΟΝ  ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ  ΑΡΙΘΜΟΥ  ΜΕ  ΔΙΑΝΥΣΜΑ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού", για να δείτε δύο τεστ στον πολλαπλασιασμό αριθμού με διάνυσμα καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις τους.

Άλγεβρα Β' Λυκείου

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ  ΑΡΙΘΜΟΙ  ΓΩΝΙΑΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 3 - Τριγωνομετρία", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά ασκήσεων για τους τριγωνομετρικούς αριθμούς γωνίας, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Β΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΜΗ  ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ  x0

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για το μη πεπερασμένο όριο συνάρτησης στο x0, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Μη πεπερασμένο Όριο συνάρτησης στο x0 
(θεωρία και ασκήσεις)

Το παραπάνω φυλλάδιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων σημειώσεων των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: