Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΘΕΩΡΗΜΑ  ROLLE  ΚΑΙ  Θ.Μ.Τ.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για το θεώρημα Rolle και το Θεώρημα Μέσης Τιμής (Θ.Μ.Τ.), σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Θεώρημα Rolle και Θ.Μ.Τ.

Το παραπάνω φυλλάδιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων σημειώσεων των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ  2ου  ΒΑΘΜΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο  ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 3 - Εξισώσεις", για να δείτε μια σειρά ασκήσεων για τις εξισώσεις 2ου βαθμού, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τους κανόνες παραγώγισης, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Κανόνες παραγώγισης  (θεωρία και ασκήσεις)

Το παραπάνω φυλλάδιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων σημειώσεων των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΙΜΕΣ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για την έννοια της παραγωγίσιμης συναρτησης και της παραγώγου της, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Παραγωγίσιμη συνάρτηση  (θεωρία και ασκήσεις)

Το παραπάνω φυλλάδιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων σημειώσεων των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ  1ου  ΒΑΘΜΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο  ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 3 - Εξισώσεις", για να δείτε μια σειρά ασκήσεων για τις εξισώσεις 1ου βαθμού, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΩΡΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού", για να δείτε  ωριαία διαγωνίσματα στις συντεταγμένες διανύσματος και το εσωτερικό γινόμενο καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις τους.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  1ου  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού", για να δείτε ένα τρίωρο επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1ο κεφάλαιο των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου καθώς και τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων.

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΙΣ  ΡΙΖΕΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο  για να δείτε δύο ωριαία διαγωνίσματα  στις ρίζες καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις τους, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

Η  ΕΝΝΟΙΑ  ΤΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με όλη τη θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για την έννοια της παραγώγου, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Η έννοια της παραγώγου  (θεωρία και ασκήσεις)

Το παραπάνω φυλλάδιο αποτελεί μέρος των ολοκληρωμένων σημειώσεων των μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΓΙΝΟΜΕΝΟ  ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διανύσματα", για να δείτε μια σειρά ασκήσεων για το εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.


Για περισσότερες ασκήσεις στα διανύσματα, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου, πατήστε ΕΔΩ.