Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΘΕΩΡΗΜΑ  BOLZANO

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με τη  θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τη συνέχεια συνάρτησης σε διαστήματα και για τα βασικά θεωρήματα (θεώρημα Bolzano, ενδιαμέσων τιμών, μέγιστης και ελάχιστης τιμής), σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΡΙΖΕΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΡΙΘΜΩΝ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 2 - Πραγματικοί αριθμοί", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  μια σειρά ασκήσεων για τις ρίζες πραγματικών αριθμών, σύμφωνα με την ύλη της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.


Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τη συνέχεια συνάρτησης, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γενική παιδεία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις εφαρμογές των παραγώγων (μονοτονία και ακρότατα), σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής Γ΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα κατεύθυνσης", για να δείτε ένα τεστ διάρκειας 20 λεπτών στον πολλαπλασιασμό αριθμού με διάνυσμα των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου, με τις προτεινόμενες λύσεις του.

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΑΛΓΕΒΡΑΣ  

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα άλγεβρας", για να δείτε μία σειρά ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών στην ενότητα "2.3 -  Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού"

Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα γενικής", για να δείτε ένα διαγώνισμα διάρκειας τριών (3) ωρών στην ύλη του 1ου κεφαλαίου (μέχρι την παράγωγο συνάρτησης), σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής Γ΄ Λυκείου.

Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ  1ου  ΒΑΘΜΟΥ  

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 -  Εξισώσεις - Ανισώσεις" της Άλγεβρας, για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις εξισώσεις 1ου βαθμού, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Β΄ Γυμνασίου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΟΡΙΑ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΑΠΕΙΡΟ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τα όρια των συναρτήσεων στο άπειρο σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.


Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΣΤΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ  

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διανύσματα", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις συντεταγμένες στο επίπεδο, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου.