Μαθηματικά προσανατολισμού Β΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα κατεύθυνσης", για να δείτε ένα τεστ διάρκειας 30 λεπτών στον πολλαπλασιασμό αριθμού με διάνυσμα των μαθηματικών προσανατολισμού Β΄ Λυκείου, με τις προτεινόμενες λύσεις του.

Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γενική παιδεία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στην έννοια της παραγώγου συνάρτησης, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής Γ΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΟΡΙΟ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ  x0   -   ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΟΡΙΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για το όριο της συνάρτησης στο x0 και τις ιδιότητες του ορίου, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ  1ου  ΒΑΘΜΟΥ  

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ / ασκήσεις" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 -  Εξισώσεις - Ανισώσεις" της Άλγεβρας, για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στις εξισώσεις 1ου βαθμού, σύμφωνα με την ύλη των μαθηματικών Β΄ Γυμνασίου.


Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα προσανατολισμού", για να δείτε ένα διαγώνισμα διάρκειας μιας διδακτικής ώρας στα μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου έως τη μονοτονία συνάρτησης, με τις προτεινόμενες λύσεις του.

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΤΕΣΤ  ΑΛΓΕΒΡΑΣ  

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / διαγωνίσματα άλγεβρας", για να δείτε μία σειρά ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών στην ενότητα "2.1 -  Οι πράξεις και οι ιδιότητές τους"

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΑΛΓΕΒΡΑΣ  (α΄ τεύχος)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / άλγεβρα" και στη συνέχεια την ενότητα "Επαναληπτικές ασκήσεις", για να δείτε το 1ο τεύχος μιας συλλογής σημειώσεων με θεωρία και ασκήσεις για την άλγεβρα της Α΄ Λυκείου. Στο συγκεκριμένο τεύχος περιέχονται τα 4 πρώτα κεφάλαια, δηλ.  οι πιθανότητες, οι πραγματικοί αριθμοί, οι εξισώσεις και οι ανισώσεις.

Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γενική παιδεία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στην παράγωγο συνάρτησης σε σημείο, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών και στοιχείων στατιστικής Γ΄ Λυκείου.

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου

ΜΟΝΟΤΟΝΕΣ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  -  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / προσανατολισμός" και στη συνέχεια την ενότητα "Συναρτήσεις", για να δείτε ένα φυλλάδιο με  θεωρία και μια σειρά ασκήσεων για τη μονοτονία των συναρτήσεων, τα ακρότατα, τη συνάρτηση 1-1 και την αντίστροφη συνάρτηση, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου.

Μαθηματικά γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ή επιλέξτε από το μενού "Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ / γενική παιδεία" και στη συνέχεια την ενότητα "Κεφάλαιο 1 - Διαφορικός Λογισμός", για να δείτε ένα φυλλάδιο με μια σειρά ασκήσεων στη συνέχεια των συναρτήσεων, σύμφωνα με την ύλη των Μαθηματικών και στοιχείων στατιστικής Γ΄ Λυκείου.